Over AS WE READ
Leeslijst x
 • The Human Zoo

   – Desmond Morris

   Mcgraw-Hill Book Company, New York, 1969
 • Ben ik dat?
  Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf

   – Mark Mieras

   Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam, 2007
 • The Righteous Mind
  Why good people are divided by politics and religion

   – Jonathan Haidt

   Random House Inc., New York, 2012, link
 • Why The West Rules

   – Ian Morris

   Farrar, Straus and Giroux, New York, 2010, link
 • The Future
  Six drivers for global change

   – Al Gore

   Penguin Random House, New York, 2013
 • Innumeracy
  Mathematical Illiteracy and its Consequences

   – John Allan Paulos

   Hill and Wang, New York, 1988, link
 • Ways of Seeing

   – John Berger

   Penguin Books, Londen, 1972, link
 • Vincent van Gogh
  Een leven in brieven

   – Jan Hulsker

   Meulenhoff, Amsterdam, 1980
 • Akira (Vol. I-VI)

   – Katsuhiro Otomo

   Kodansha, Tokyo, 1982
 • The Substance of Style
  How the Rise of Aesthetic Value Is Remaking Commerce, Culture, and Consciousness

   – Virginia Postrel

   Harper Perennial, New York, 2003, link
Kunstenaars, ontwerpers, critici, docenten, studenten: iedereen die met kunst en ontwerp bezig is, leest, verwerft kennis en ontwikkelt interesses. As We Read wil die toegankelijk maken voor anderen, zodat je van elkaars kennis en interesses kunt leren.

Hoe we dat doen? We vragen vakgenoten en specialisten een leeslijst samen te stellen om zo hun interesses en deskundigheid met anderen te kunnen delen. En om er een inleiding bij te schrijven waarin ze hun keuzes toelichten.

Zo brengen we verschillende perspectieven samen en ontstaat een alsmaar groeiend digitaal archief. Actueel, relevant en interdisciplinair. Van essays tot beeldromans en van lezingen tot manifesten: As We Read legt een database aan, voor en door vakgenoten.

 

 


 

As We Read is a website with a growing collection of reading lists about art and design. The reading lists range from essays to graphic novels, from lecture transcripts to manifestos. Compiled by specialists, each published with an introduction. As We Read is a reading database created with, by and for peers. 

 

 


 

Mede mogelijk gemaakt door:

 


Nieuwsbrief

Meld je aan met je e-mailadres om nieuws en updates te ontvangen.


Contact

info@as-we-read.com


Mee doen?

Samen met onze lezers willen we de website blijven ontwikkelen. Heb je een idee voor een leeslijst of andere suggesties voor As We Read, laat het ons weten.

info@as-we-read.com

Hefboom van de geest

Hefboom van de geest

Hefboom van de geest

Dit is een kleine greep uit mijn favoriete boeken. Hoewel het geen beredeneerde lijst is zit er toch een lijn in: het oergegeven dat mensen eenvoudig te misleiden zijn. Als we niet door anderen voor de gek gehouden worden doen we het zelf wel.


Het is de keerzijde van ons vermogen tot generaliseren en van onze verbeeldingskracht. Waar informatie ontbreekt, vult ons verstand deze aan. Dat kan heel nuttig zijn – een hefboom voor de geest. Het gevaar is alleen dat we soms voorbarig zijn, wat tot uitdrukking komt in vooroordelen, denkfouten, drogredeneringen, tunnelvisie, bijgeloof, etc. Dat kan komen door luiheid van geest maar ook door opzettelijk bedrog of doordat onze verbeelding wat al te hard van stapel loopt.

De verbeeldingskracht is een machtig instrument. Hij is medeverantwoordelijk voor uitingen van kunst en cultuur, waarbij inbegrepen levensbeschouwing, wetenschap en allerlei (andere) vormen van hoger vermaak die het leven – al dan niet – de moeite waard maken.

Zoals boeken.

Ik hou van het gedrukte boek als archetypische vorm. Misschien komt dat doordat ik van vóór de computer ben, maar ik lees ook digitale boeken en ik kan niet zeggen dat ze afbreuk doen aan de leeservaring, om nog maar te zwijgen van de praktische voordelen!

We mogen onszelf graag wijsmaken dat we een superieure en zelfs uitverkoren diersoort zijn, maar Desmond Morris laat in The Human Zoo1 zien dat ons gedrag grote overeenkomsten vertoont met dat van andere primaten (zie ook zijn The Naked Ape). Dat heeft allerlei gevolgen voor de steeds groter wordende conglomeraten waarin mensen samenleven.

Het boek Ben ik dat? van wetenschapsjournalist Mark Mieras2 gebruikt neurologisch onderzoek om een nieuw licht te schijnen op ervaringen uit het dagelijks leven. Ook vanuit dit perspectief geldt: we hebben veel minder invloed op ons gedrag dan we denken. Het bewustzijn wekt de illusie dat we alles onder controle hebben. Niets is minder waar.

Vanuit hetzelfde inzicht kijkt Jonathan Hidt in The Righteus Mind3 naar zelfrechtvaardiging in een morele en politieke context. Op basis van rationalisaties construeren we een verklaring voor onze eigen handelingen en opvattingen, en verwerpen die van andersdenkenden. Dit leidt tot groepsdenken dat enerzijds een bindende functie heeft en anderzijds tot onverzoenbare sociale tegenstellingen.

Why The West Rules – For Now van Ian Morris4 is een indrukwekkend geschiedkundig overzicht waaruit de auteur onder andere concludeert dat filosofische opvattingen altijd achteraf komen om politieke keuzes te rechtvaardigen.

Al Gore5 hoopt dit patroon te kunnen doorbreken in zijn strijd tegen sceptici en ontkenners. In The Future5 inventariseert hij op vaardige wijze de grote uitdagingen waarvoor de mensheid zich op dit moment geplaatst ziet.

Kwantitatieve informatie is vaak bewust of onbewust misleidend. John Allen Paulos schreef Innumeracy 6om een handreiking te geven aan mensen die moeite hebben met getallen.

John Bergers Ways of Seeing7 is een mij dierbare klassieker die op aanstekelijke wijze de kunstbeschouwing opengooit, onder andere door te laten zien hoe subtiel allerlei verborgen betekenissen in kunstwerken vervlochten kunnen zijn en hoe informatie onze manier van kijken beïnvloedt.

Vincent van Gogh. Een leven in brieven (een bloemlezing)8 is, zeker in combinatie met diens geschilderd oeuvre, een indrukwekkend testament van een leven in dienst van de hoge kunst. De ironie is dat Van Gogh kunst voor het volk wilde maken. De dubbele ironie is dat hij inmiddels een van de populairste schilders aller tijden is en een groot deel van de wereldbevolking anders heeft leren zien.

De epische manga Akira van Katsuhiro Utomo9 is een voorbeeld van het maximale effect dat je kunt sorteren met één drukgang op een nederige papiersoort. ‘Kunst voor het volk’ van een zeer hoog gehalte, die de verbeeldingskracht op onnavolgbare wijze prikkelt.

Virginia Postrel rekent in Substance of Style10 af met het vooroordeel van oppervlakkigheid dat aan stijl of vorm kleeft. Het smaakoordeel is een mechanisme dat evengoed ten grondslag ligt aan hoge als aan lage cultuur met inbegrip van dezelfde sociale en psychologische functies.


Sybrand Zijlstra

Sybrand Zijlstra (1961) is filosoof en freelance eindredacteur. Leeslijsten (28)

FILTER
 •  
 • Auteur
 • Gastredacteur
 • Item
X